Мои лиги

Футбол

Други първенства

Международни

Общи условия

Общи условия за ползване на сайта

Общите условия на сайта Forebet.com съдържат правила за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки посетител/потребител. Чрез посещението на Forebet.com посетителите се съгласяват да спазват тези условия и декларират че приемат и разбират всички правила.

Тези правила и условия важат за всички услуги в сайта и всеки посетител е длъжен да се запознае с тях. Запазваме правото си да допълваме и обновяваме тези правила. Можем да променяме общите условия за ползване и тези промени влизат в сила веднага след публикуването им в този сайт.

Услуги

Всички посетители на сайта ни се считат за потребители на услугите на сайта.

Услугите в сайта се изразяват в публикуването на информация за спортни двубои като прогнози, статистически данни, резултати и програми.

Прогнозите са съставени от комплексен математически алгоритъм базиран на статистика от спортни данни, след което биват представяни на потребителите.

Всички прогнози предоставени от Forebet.com са с цел информиране и всеки един потребител използва информацията от този сайт по негова преценка.

Сайтът е създаден с развлекателна и образователна цел и не носи отговорност за материални или всякакви други загуби в резултат от използването на футболните прогнози на сайта.

Forebet.com предоставя информативно съдържание и в този смисъл представлява информационна услуга и издател на информация и не приема никаква форма на хазарт и залагане.

Екипът на Forebet.com работи постоянно по точността на информацията в сайта, но не дава гаранции за точността и верността на информацията. Администраторът на сайта не носи отговорност за верността на публикуваната информация. Потребителите се съгласява че Forebet.com не носи никаква отговорност за всякакви техни решения, които биха могли да взимат след разглеждането на сайта.

Forebet.com не носи отговорност ако предоставената информация не е точна, пълна или актуална. Всякаква референция към материалите публикувани на този сайт е на ваша собствена отговорност.

Декларация за поверителност


Forebet.com запазва правото си да:

модифицира или премахваме сайта (или част от него), временно или за постоянно, с или без предупреждение и декларираме че няма да носим отговорност към вас или трети лица от всяка промяна или спиране на сайта.

Променя настоящите правила.

Блокира и отказва достъп на потребители без предупреждение, ако сметнем че са в нарушение на тези правила или пречат по някакъв начин на нормалното функциониране на сайта. Запазваме правото си да отказваме достъп до нашата услуга на всеки поради всяка причина и по всяко време.

Задължения на потребителите

Потребителят  няма право да използва нашата услуга за каквато и да било неоторизирана цел, или такава която нарушава действащите правила и закони според вашата юрисдикция, включително законите за авторското право.

Нямате право да предавате никакви вируси или злонамерен код.

Потребителят  няма право да репродуцира, копира, продава или препродава услугите предоставяни от Forebet.com

При съмнение за нарушение на тези правила достъпът ви до услугата ще бъде преустановен.

 

Известие за използване на бисквитки (Cookies)

За информация относно използването на бисквитки, моля прочетете Декларацията за поверителност.

 

Реклама

Етични правила на НСС

 

Тези общи условия на сайта са в сила от 20 май 2018.

Прогноза на деня


Топ трендове