Close[X]
Език: English (United Kingdom) Deutsch (Deutschland) Español(Spanish Formal International) Italian - Italy Русский (Россия) Български (България)

Футболът е математика

 
Полезни връзки за основните математически правила и принципи в сайта

Прилагаме на Вашето внимание по-задълбочена информация за основните математически правила и принципи, заложени в прогнозите на сайта.

Критерий на Кели, използван за изчисляването на оптимален залог:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion

Разпределение на Поасон:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Разпределение_на_Поасон

 

Теория на вероятностите:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Теория_на_вероятностите

Триъгълник на Паскал за изчисление на вероятностите:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Триъгълник_на_Паскал

Калкулатор на коефициенти, вероятности и печалба

Британски:
Европейски:
Американски:
Залог: $
Вероятност:
Чиста печалба: $

Advertisement